B2C liidituotanto Suomessa: Perusteet ja trendit 2024

Lukuaika: 4 minuuttia

Sisällysluettelo

Tervetuloa syventymään B2C-liidituotannon maailmaan. Tämä artikkeli on suunnattu erityisesti Suomen markkinassa toimiville yritysjohtajille, jotka haluavat ymmärtää, miten moderni B2C-liidituotanto toimi, miten se lisää myyntiä ja mitkä ovat alan uusimmat trendit ja strategiat.

Artikkelin kirjoittaja on Olli Junes, jolla on pitkä kokemus kuluttajamarkkinassa toimimisesta 10 vuoden ajalta. Myyntiuran alkuvaiheilla hän on itse soittanut kylmää neljä vuotta työkseen ja nähnyt minkälaisen muutoksen kuluttajamyynti on kohdannut pandemian jälkeen. Tänä päivänä Olli rakentaa päivittäin B2C- ja B2B-bisneksessä toimiville yrityksille myynnin strategioita ja toteuttaa niitä todeksi Resaco digitoimistonsa avulla.

B2C liidituotannon perusteet Suomessa

B2C liidituotannon tärkeys bisnekselle

B2C-bisneksessä toimiville yrityksille liidituotanto on täysin keskeinen osa liiketoimintaa. Se ei ole vain prosessi, jossa tunnistetaan uusia potentiaalisia asiakkaita, vaan myös tärkeä askel uuden asiakkaan hankintaprosessissa. Ymmärtämällä ja hyödyntämällä tehokkaita liidituotannon menetelmiä, yritykset voivat kasvattaa asiakaskuntaansa ja parantaa tuloksiaan merkittävästi.

Asiakas voidaan tavoittaa jo hyvin varhain ostoprosessin tiedonhankintavaiheessa. Se joka luo asiakkaalle arvon ensimmäisenä, on se joka saa asiakkaan luottamuksen. Se joka saa asiakkaan luottamuksen, saa todennäköisesti myös tarjouspyynnön eli liidin asiakkaalta.

Liidituotanto on prosessi, jossa luodaan ja ylläpidetään jatkuvaa yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin. Tämä prosessi alkaa siitä hetkestä, kun potentiaalinen asiakas osoittaa ensimmäisen kerran kiinnostusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin, ja jatkuu aina siihen saakka, kunnes asiakassuhde muodostuu.

Keskimääräiset liidimäärät ja tyypillisimmät liidituotannon haasteet

Vuoden 2023 tilastojen mukaan Euroopassa B2C-yrityksillä oli keskimäärin 196,5 uutta liidiä kuukaudessa joka on noin 49 viikossa. Tutkimuksessa ei viitattu siihen mikä on liidin laatu.

Silti tämä on yli seitsemän kertaa enemmän kuin B2B-yrityksillä.

Tämä osoittaa B2C-markkinoinnin potentiaalin, mutta samalla se korostaa haasteita, joita yritykset kohtaavat liidien hallinnassa ja muuntamisessa asiakkaiksi.

Yksi suurimmista haasteista on liidien laadun varmistaminen. On tärkeää, että jokainen liidi on potentiaalinen asiakas, jolla on aito kiinnostus yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Liidituotanto on helppoa, laita kasa ilmaisia ämpäreitä jakoon niin sinulla on jono kiinnostuneita. Se onko yksikään asiakas potentiaalinen onkin toinen kysymys.

Toinen haaste on liidien tehokas käsittely ja seuranta, mikä vaatii järjestelmällistä lähestymistapaa ja tehokkaita työkaluja. Jos liidit tulevat myyntijohtajan sähköpostiin ja hän jakaa ne kun kerkiää, kylmenevät kuumatkin liidit vuorokaudessa.

Liidit on jaettava myyjille siten että verkkosivun ja bottien yhteydenottolomakkeet on kytketty suoraan rajapinnalla CRM:ään josta myyjät käsittelevät ne heti. Asiakaskokemus on mieletön kun asiakkaan sormet parhaimmillaan ovat vielä näppäimistöllä ja yhteydenotto tulee minuuteissa.

Näiden haasteiden voittaminen edellyttää selkeää strategiaa ja kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Tämä tarkoittaa, että yritysten on oltava valmiita investoimaan resursseja niin teknologiaan kuin osaavaan henkilöstöönkin, jotta liidituotanto voi toimia tehokkaasti ja tuottaa tuloksia.

Liidituotanto: Tehokkaat strategiat

B2C-liidituotannon selkeät ja yksinkertaiset strategiat ovat yrityksen menestyksen kannalta kriittisiä.

On olennaista ymmärtää kohdeyleisö ja luoda strategioita ja kosketuspisteitä, jotka resonoivat heidän kanssaan.

Jos myyt lihanakkeja, eivät vegaanit ole kohderyhmääsi. Tämä on tärkeää ymmärtää valitessa keskeisiä hakusanoja sisältömarkkinointiin.

Strategiat tarkoittavat erilaisia markkinointikanavia, kuten blogeja, sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia, maksullista mainontaa, hakukoneoptimointia tai vaikuttajamarkkinointia, riippuen siitä, missä potentiaaliset asiakkaat viettävät aikaansa ja miten he tekevät ostopäätöksiä.

Yksi tärkeä näkökulma tehokkaissa strategioissa on viestin kohdistaminen oikealle kohderyhmälle. Kun viestintä ja markkinointi on räätälöity vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja mielenkiinnon kohteita, se lisää asiakkaan sitoutumista ja parantaa liidien konversiota. Asiakkaat palkitsevat arvoa tuovan sisällön viettämällä sisällöissä enemmän aikaa. Tämä edellyttää syvällistä ymmärrystä asiakkaan käyttäytymisestä, preferensseistä ja ostopolusta.

Olemme nähneet Resacolla että asiakkaat ovat valmiita kuluttajabisneksessä viettämään jopa puoli tuntia yritysten videoiden ja blogien parissa ennen yhteydenoton jättämistä.

Lisäksi analytiikan ja datan hyödyntäminen on keskeistä strategian kehittämisessä. Datan avulla voidaan ymmärtää paremmin, mitkä toimenpiteet tuottavat parhaita tuloksia ja missä on parantamisen varaa. Mihin hakukoneoptimointia kohdistetaan, mitä sisältöjä rikastetaan ja mistä löydetään sisällön tuotannon uusia sinisiä meriä.

Tämä auttaa optimoimaan markkinointikampanjoita ja kohdentamaan resursseja tehokkaammin.

B2C liidituotanto – uusimmat trendit ja tulevaisuus

B2C-liidituotanto on kehittynyt valtavasti kymmenen vuoden aikana . Perinteisistä menetelmistä, kuten kylmäsoittoista ja ovelta ovelle -myynnistä, on siirrytty yhä enemmän digitaalisiin tapoihin tavoittaa asiakkaat verkossa.

Teknologian kehitys on mahdollistanut entistä tarkemman kohdentamisen ja henkilökohtaisemman lähestymistavan liidien hankinnassa. Esimerkiksi tekoäly ja koneoppiminen auttavat ymmärtämään paremmin asiakkaan käyttäytymistä ja ennakoimaan heidän tarpeitaan, mikä johtaa tehokkaampaan ja kohdennettuun markkinointiin.

Oikein tehdyt, koneoppivat Google Ads– ja Meta-mainosalustat ovat todella keskeisiä liidituotannon lähteitä, kuitenkaan niiden varaan ei voi laskea kaikkea. Se on kuin liidituotannon tuolissasi olisi vain yksi jalka: maksullinen mainonta.

Tämän lisäksi tarvitaan blogeja, jotka tuovat sivustolle oikea ja relevanttia liikennettä. Näillä rakennetaan liidituotannosta kestävää koska maksullisen mainonnan tueksi tulee myös orgaanista liikennettä. Kun asiakkaat etsivät tietoa verkosta, suositaan orgaanisia hakutuloksia hakukoneissa.

Case-esimerkkejä: Menestystarinat B2C liidituotannossa Suomessa

Käytännön esimerkit ja menestystarinat ovat erinomaisia tapoja ymmärtää, miten B2C-liidituotanto voi toimia tehokkaasti.

Rovaniemellä toimiva autohuolto ja rengasliike Polar Rengas onnistui lisäämään merkittävästi myyntiään ja asiakaskuntaansa ottamalla tärkeimmät hakusanat haltuun ja tukemalla liidituotantoa maksullisella mainonalla. He loivat kohdennettuja mainoskampanjoita, joissa hyödynnettiin visuaalista sisältöä. Tämä ei ainoastaan lisännyt brändin näkyvyyttä, vaan myös houkutteli uusia liidejä, jotka muuttuivat asiakkaiksi.

Toinen esimerkki on valokuvaliikeketju Tunnin Kuva, joka käytti tekoälyä ja data-analytiikkaa ymmärtääkseen paremmin asiakkaidensa käyttäytymistä ja tarpeita. Tärkeimmät hakusanat orgaanisesti haltuun ottamalla jota tuettiin maksullisella mainonnalla Tunnin Kuva ui vähittäiskaupan laskussa vastavirtaan ja kasvattaa myyntiään.

Liidituotanto – Pohdintaa lopuksi

B2C liidituotanto on monimutkainen, mutta kriittinen kasvun osa B2C-bisneksessä toimivien yritysten menestykselle Suomessa. Tärkeimpiä tekijöitä ovat kohdeyleisön ymmärtäminen, heille arvon tuottaminen, strategioiden jatkuva kehitys ja teknologian hyödyntäminen.

Menestyksekäs liidituotanto edellyttää ymmärrettäviä ja selkeitä strategioita, jotka resonoivat potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Oikealla analytiikalla tuloksia voidaan mitata ja tekemistä kehittää datan kautta. On tärkeää pysyä ajan tasalla alan uusimmista trendeistä ja kehityksestä, jotta voidaan hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja pysyä kilpailijoiden edellä.

Lopuksi, menestyksekäs B2C-liidituotanto Suomessa edellyttää paikallisen markkinaympäristön ymmärtämistä ja siinä sovellettavien erityispiirteiden huomioimista. Tämä tarkoittaa, että kansainväliset trendit ja menetelmät on sopeutettava paikallisiin olosuhteisiin ja asiakastarpeisiin.

Niille, jotka tekevät sen oikein, se voi avata oven merkittävään kasvuun ja menestykseen. Lopulta kyse on vain siitä, lähdettekö te vai kilpailijanne satsaamaan moderniin digimarkkinointiin. Asiakas etsii ja saa lopulta arvon ja tarvittavan tiedon päätöksensä tueksi jostain. Asiakas on lopulta oikeassa, teki hän mielestäsi minkä päätöksen tahansa.

Kiitos, että käytit aikaasi tämän artikkelin lukemiseen. Toivomme, että löydät siitä inspiraatiota ja käytännön vinkkejä oman B2C-liidituotantosi kehittämiseen.

Lähteet – liidituotanto

  1. Lead Generation for B2C: The Complete Guide” – Driftrock
  2. B2C Lead Generation: Strategies, Tools, and Best Practices for Success” – Callpage
  3. Top 10 B2C Lead Generation Strategies” – LeadSquared
  4. The Evolution & Future of B2C Lead Generation: A Comprehensive Journey” – Warmy

Resaco – myynnillinen digimarkkinointitoimisto

Kun olet valmis tutustumaan miten liidituotantoa B2C-markkinassa tehdään ennustettavasti ja markkinaa haltuun ottaen, olemme täällä sinua varten.

Tutustu tapaamme tehdä digimarkkinointia tai laita yhteydenottoa linkedinissä, yhteystiedot löydät alta.

Lisätietoa aiheesta Resacolla antaa:

Olli Junes

Olli on digitoimisto Resacon perustaja. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus myynnistä ja markkinoinnista useissa kasvuyhtiöissä eri rooleissa. Vahvuudet: myyntiprosessit, arvomyynti, hakukoneoptimointi ja liidien generointi.

Onko yrityksesi markkinointi tehotonta? Sakkaako myynti?

Kuuluuko sinunkin yrityksesi tähän joukkoon: brändi on kunnossa, tuote tai palvelu on kunnossa, mutta kauppa ei käy?
Lopeta selittely, muuta se nyt – Resacon avulla!

Haluatko liittyä menestyvien
asiakkaidemme joukkoon?

Me emme jätä tarjousta yhteistyöstä, jos emme ole täysin varmoja, että onnistumme.