Terve uusi resacolainen!

Tällä sivulla voit nähdä, miten työskentelemme Resacolla ja miksi sinun kannattaisi harkita liittymistä perheeseemme.
Ota aikaa tutustuaksesi meihin. Olemme iloisia, että olet täällä.

VIDEO:
Resacon kulttuuri - meille töihin?

Resaco logo

MIKÄ JA MITÄ?

Resaco on digimarkkinointitoimisto, joka tekee myynnillistä digimarkkinointia.

Myynnillisen digimarkkinoinnin keskeiset mittarit ovat laadukas liidituotanto, myynnin onnistuminen ja ennustettava kasvu.

Tunnemme modernit teknologiat ja teemme sen, mikä on bisneksen kannalta olennaista.

Arjessa teemme perinteisiä digitoimiston hommia: sisältöjä, hakukoneoptimointia, maksullista mainontaa, konversio-optimointia, verkkosivujen kehitystä.

MITEN?

Autamme asiakkaita saamaan verkosta enemmän liikennettä, saamaan näistä liideistä yhteydenotot sekä tekemään näistä liideistä kaupat.

Autamme asiakasyritystä sen myynnin koko arvoketjussa: ensigooglauksesta kaupan tekemiseen asti.

Tekemisen tavoitteet tulee asiakkaan bisneksestä. Päivittäiset tehtävät taas datan kautta.

Teemme asioita jotka ovat asiakkaan bisneksen kannalta olennaisia.

Perustelemme kaiken datalla, emme luovuta ja siksi lopulta voitamme.

Mikä on sinun syysi olla tällä sivulla?

Miksi huiput
vaihtavat työpaikkaa?

Työn vaihtamista kannattaa harkita, jos työstä menee motivaatio, eikä ole enää intoa tehdä sitä.

Töihin pitäisi olla kiva mennä.

Jos tuntuu, että kokee työstä johtuen ärtyisyyttä tai unettomuutta, kannattaa miettiä, olisiko joitain muita vaihtoehtoja.

Tärkeintä on kuunnella itseään.

Suurimmat syyt asiantuntijatyössä vaihtaa työpaikkaa ovat:

 • Parempi palkka
 • Urakehitys ja kasvumahdollisuudet
 • Työympäristö ja kulttuuri
 • Työn ja elämän tasapaino
 • Psykososiaalinen kuormitus
 • Huono johtajuus
 • Työpaikan sijainti
 • Yrityksen vakaus ja tulevaisuusnäkymät
Vaikka et ikinä hakisi Resacolle töihin, haluamme auttaa sinua urasi tärkeimmässä asiassa - burnoutin, kyynistymisen ja uhriutumisen ennaltaehkäisemisessä.

Haluamme tätä siksi, koska uskomme ihmiseen ja hänen sisällä olevaan potentiaaliin.

HR-ammattilaiset ovat tunnistaneet loppuunpalamisessa selkeän kaavan.

Resacolla psykososiaalinen hyvinvointi ja henkinen turvallisuus on niin tärkeä teema, että haluamme puhua tästä aluksi.

Tarvitsemme kaltaistesi ihmisten ajatuksia ja päätä - siksi psykososiaalista kuormitusta täytyy ennaltaehkäistä.

LOPPUUNPALAMISEN KAAVA

1. INTO PIUKEENA

Työntekijä tulee organisaation täynnä energiaa. Uusi työpaikka - uusi mahdollisuus.

Arki koittaa 100 päivän jälkeen. Voi olla, että työntekijä ei voi vaikuttaa tekemäänsä työhön tai sen kehittämiseen. Hän voi yrittää saada aikaan muutosta, mutta hänet voidaan vaientaa tai hän itse vaikenee.

Uusi työpaikka ei lunastanutkaan lupausta omalla uralla eteenpäin menemisestä ja muutos ei ollut mahdollisuus.

2. ALISTUMINEN

Työntekijä antaa työpaikalle mahdollisuuden ja jää. Hän omaksuu yrityksen toimintakulttuurin: into laantuu ja hän alistuu.

Ihminen, joka palkattin tuomaan muutosta organisaatioon, muuttuikin osaksi organisaatiota. Hänestä tuli organisaation koneen osanen.

Potentiaalistaan hän käyttää vain pienen osan. Jos ei ajoissa tunnista tilaansa - työntekijä alistuu ja lopulta kyynistyy.

3. KYYNISTYMINEN

Työntekijä epäilee oman työn merkitystä ja kokemus mielekkyydestä katoaa.

Kyynistyminen toimii eräänlaisena puolustuskeinona mahdottomassa työtilanteessa, mutta se ei ole tahdonalainen valinta.

Asiakkaiden kanssa kyynistyminen saattaa ilmetä myös suhteessa asiakkaisiin, esimerkiksi mekaanisena suhtautumisena, kun taas muissa töissä se ilmenee lähinnä suhteessa työhön ja sen merkitykseen.

Ihminen ei tunnista sitä, mikä on hänelle hyvää ja alkaa ali- tai ylisuorittaa. Ollaan matkalla kohti uupumista.

4. BURNOUT JA UHRIUTUMINEN

Burnoutin jälkeen työntekijä uhriutuu. Burnoutista voi selvitä pysymällä samassa organisaatiossa, jos ympäristö joka burnoutin aiheutti, muuttuu.

Tämä vaatii muutoksen: työtehtävään, esihenkilöön ja tiimiin sekä työpisteeseen. Aina muutos ei ole mahdollista.

On tärkeää tunnistaa oma tilanne tässä kuviossa, etteivät asiat etene liian pitkälle, koska moni ei nouse uhriutumisen tilasta koskaan. Työidentiteetti on murskana.
Resonoiko? Ruvetaanko hommiin?

Mitä ongelmaa ratkaisemme?

Digimarkkinointialan suurin ongelma on ylilupaaminen.

Ennen asiakkuuden alkamista tarjouksenantopalavereissa istuu ylin johto, jotta kauppa saataisiin maaliin.

Asiakkaalle luvataan liikaa. Kun arki sopimuksen allekirjoituksen jälkeen alkaa, valuvat työt juniorien pöydille.

Asiakaskokemus kärsii, ei pelkästään asiakasyritystä kohtaan, vaan koko toimialaa kohtaan.

Asiakkaat jotka ottavat meihin yhteyttä, ovat varovaisia. He tunnistavat digimarkkinoinnin potentiaalin ja ymmärtävät jo alaa.

Vuosien varrella he kuitenkin ovat hyväuskoisuudessaan joutuneet suoranaisen huijauksen kohteeksi ja menettäneet luottamuksen.

Sanotaan se suoraan: digimarkkinoinnin ala on kompastunut omaan erinomaisuuteensa. Asiakkaan bisnestä, ansaintalogiikkaa tai asiakkaan asiakkaita ei aidosti ymmärretä.

Resacolla emme laske tarjousta asiakkaalle yhteistyöstä, ellemme ole täysin varmoja, että onnistumme.

Onnistuneen yhteistyön hedelmät koostuvat: siitä, kuinka

 • selkeä asiakkaan strategia on,

 • onko heillä investointihalua,

 • kantaako bisnes oikeasti ja

 • onko asiakkaan markkina todellinen.

Onnistuneen yhteistyön ja tulosten pohja rakennetaan alussa, eli jo siinä, kenelle tarjous annetaan.

Miksi lähteä asiakkuuteen jos ei ole täyttä varmuutta, että onnistumme siinä?

Resacolla emme lupaa sitä, mitä emme voi pitää

Resacolla emme lupaa sitä, mitä emme voi pitää

Entä Resacon malli?

Resacoa perustettaessa halusimme ajatella työn tekemisessä kaiken uusiksi. Pandemia vauhditti etätyökulttuuria, mutta arjen palattua keskijohto on alkanut vinkumaan työntekijöitä toimistolle.

Tiedämme että parhaat tyypit missä tahansa asiantuntijabisneksessä tietävät, mitä he haluavat elämässään tehdä, ja meidän tehtävä yrityksenä on luoda työn tekemiselle ja siinä onnistumiselle mahdollisimman hyvät puitteet.

Ydinkysymyksiä hyvinvoivan kulttuurin rakentamisessa on:

- Miten luodaan ja ylläpidetään voittava konsepti ylikilpaillulla digimarkkinoinnin toimialalla,

- rakennetaan hyvinvoiva ja turvallinen etätyökulttuuri sekä

- järjestetään työ siten, että jokaisen työntekijän odotukset oman työtehtävän suhteen olisivat selvillä, jotta henkinen kuormitus ei kasvaisi liian suureksi ja työnteko olisi mielekästä.

RESACON TYÖSUHDE-EDUT

USEIMMIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Ota yhteyttä niin jutellaan.

Kaikki hakemukset meilillä osoitteeseen:
rekry@resaco.fi